Radość paranoi

Myślenie paranoiczne jest świetne. Philip K. Dick uważał zresztą je za bardzo naturalne, może nawet przydatne ewolucyjnie do pewnego stopnia, małpa paranoiczna widząca w krzaku oczy miała większa szansę przeżyć niż ta beztroska (nie pamiętam dokładnego cytatu, więc musicie zaufać mojej pamięci). Paranoja to też podstawowa umiejętność współczesnego naukowca od ścisłowca poprzez społeczniaka i humanistę….