Czekoladki z trupim nadzieniem

Dziś krótko chciałbym polecić lekturę za której nieznajomość będę karał banem. Tak będzie tylko w wypadku dyskusji na tematy dotyczące kolonializmu i tematów pokrewnych. Książka ta to „Duch króla Leopolda. Opowieść o chciwości, terrorze i bohaterstwie w kolonialnej Afryce” Adama Hochschilda. Książka ta jest wyprawą w samo jądro białości, chciwej, chrześcijańskiej Europy.