Mały okruch in vitro z wakacji

Na wyjeździe wakacyjnym zrobiłem zdjęcie. Było ono zrobione w kraju muzułmańskim. Kraj ten jest monarchią formalnie konstytucyjną (w praktyce dość absolutną), choć ostatnio król czyni pewne ruchy, które noszą pozory reform. Na przykład król przestanie być określany w nowej konstytucji jako „święty”, jak zapisane było już w pierwszej  ustawie zasadniczej z 1962 roku, a pozostanie…