Świeto Pijanego Kierowcy

Cytat na dzisiejsze święto Pijanego Kierowcy, dla niepoznaki kojarzone z Konstytucją 3 Maja: IV. Chłopi. Włościanie.  Lud rolniczy, z pod którego ręki płynie najobfitsze bogactw krajowych źródło, który najliczniejszą w narodzie stanowi ludność, a zatem najdzielniejszą kraju siłę, tak przez sprawiedliwość i obowiązki chrześciańskie jako i przez własny nasz interes dobrze zrozumiany, pod opiekę  [004]prawa i rządu…