Nie ceniłeś ty krwi chłopskiej

To nie topól w niebo strzela, to nie pohuk sowi Odpowiada Jakub Szela Panu Jezusowi Dobrze snadź kto komu krzyw gdzie, wiedzą pańskie posły, kiedy słuchy o ich krzywdzie już do nieba doszły. A i wielki musi wiater z tego w niebie pnie gnie, kiej aż sam Pan Jezus światem im na pomoc biegnie. Nie…