Reakcyjno-liberalny pamflet

Czytam Nowe Oświecenie Stevena Pinkera. Tym co uderza jest wymazanie przez niego całej lewicowej tradycji związanej i wywodzącej się z Oświecenia. Tradycja oświeceniowa jest sprowadzona do dość wąsko rozumianej tradycji liberalnej. Pinker broni zasadniczo neoliberalno-technokratycznej wizji rzeczywistość i ideologicznie próbuje sprowadzić do niej całość dziedzictwa myśli oświeceniowej. Aby to uczynić dokonuje dość mało eleganckich uproszczeń…

Przygody słowa na k…

Jest takie słowo na k…, które w Polsce (ale nie tylko tu) jest dla wielu osób niewymawialne. Ulega on wyparciu, jest egzorcyzmowane, gumkowane, przemiczane. Widać to świetnie gdy prześledzimy je na dość niewinnym przykładzie. Robert K. Merton użył go, kiedy formułował swoje szeroko znane ujęcie etosu nowoczesnej nauki: Tak, słowo o które chodzi, jest tu…

Nie lękajcie się raportu Sadury i Sierakowskiego!

Originally posted on Stronnictwo Popularów:
Ostatni raport Sadury i Sierakowskiego „Koniec hegemonii 500+” mógł przyprawić osoby o lewicowych poglądach o depresję. Dane i wnioski są dość przygnębiające w kwestii podatków, świadczeń gwarantowanych, poglądów młodzieży utożsamiającej się z lewicą, czy też „klasy ludowej”, która nie chce głosować na Lewicę z powodu LGBT. Czytając ten raport…

Pozostałości a pedagogika (i hegemonia) postępu

To już seria mikro-notek o materialności i hegemonii. Dziś w dniu 60 rocznicy lotu Jurija Gagarina w kosmos pytanie brzmi jak długo „żyją” dawne obiekty onto-hegemoniczne? Czy „energia” której tak szczodrze udzielały porządkom hegemonicznym, które je zrodziły wciąż jeszcze się w nich tkwi? Gagarin, jego lot, to był ważny zwornik, który łączył codzienność z kosmosem…

Skrypty lewicy

Podstawowy skrypt lewicowy, to obietnica komunizmu dla wszystkich a nie tylko dla garstki wybranych – 1% jak jest to teraz. To tradycyjnie strategiczny skrypt lewicy. Ale tradycyjny taktyczny skrypt lewicy (radykalnej), to blankizm (Lenin dobrze odrobił tę lekcję z upadku Komuny Paryskiej). Lekcją ze wzlotu i upadku Lenina jest natomiast to, aby po blankizmie jednak…

Przebiegunowanie

W poprzedniej notce pisałem o tym, że zapomnieliśmy jak bardzo nowoczesność, Oświecenie, postęp było podtrzymywane przez obiekty – stabilizatory nowoczesności jako wyrazu „powszechnego”, „zdrowego” rozsądku. Pokazywały one nowoczesność (czy też komunizm jako hipernowoczesność) jako spełnienie naszych marzeń, obietnic, snów. Rakiety, Gagarin, podbój kosmosu, ta dziś retrofuturystyczna retoryka i imaginarium podtrzymywały, stabilizowały codzienne praktyki (publiczna edukacja,…

Iskra postępu

Pracuję od jakiegoś czas na projektem naukowym dotyczącym materialności i hegemonii. Interesuje mnie w jaki sposób obiekty, przedmioty zostają splecione z danymi porządkami politycznymi, ideowymi. Co ważne, interesuje mnie zależność dwustronna, to znaczy, zarówno to w jaki sposób przedmioty stają się polityczne, uwikłane w walki hegemoniczne, ale i to w jaki sposób możemy delegować, utrwalać…

O oczywistych sojuszach, których niektórzy upierają się nie dostrzegać.

Powszechny „uniwersytet”  Nauczania Chrześcijańsko-Społecznego jak pisałem poprzednio – uniwersytetem nie jest, nie jest także uczelnią wyższą. Jest natomiast maszynerią do tworzenia hegemonii, do wytwarzania wpływu społecznego. Przedsięwzięcie to ma na celu zapełnianie przestrzeni publicznej ekspertami, książkami, wykładami, które stanowić będą niezależny, osobny od uniwersyteckiego obieg wiedzy. To działanie wpisuje się w pełni w sposoby działania…

Nowe Średniowiecze

Jedną z cech porządku przednowoczesnego, średniowiecznego w Europie było istnienie wielu równoległych, krzyżujących się systemów władzy i prawa. Świat nie był jak w nowoczesnych państwach narodowych podporządkowany zrównującej zasadzie odwołującej się do państwowo umocowanej i legitymizowanej władzy i prawa. Świat składał się z miast (ze swoim prawem), kościoła katolickiego z jego jurysdykcją, złożonych organizmów politycznych…

Sponsorzy Gileadu budują fortece, a harcowniczki giną na przedpolach

Po jesiennych manifestacjach Strajku Kobiet reakcja ruszyła z kontrrewolucyjną ofensywą. Na ulicach naszych miast pojawiły się banery z „płodem w sercu”, oraz później z płodem z napisem „mam pięć miesięcy”. Dość szybko okazało się, że autorka grafiki – Jekaterina Głazkowa jest pro choice i popiera Strajk Kobiet, co w niczym nie przeszkodziło fundamentalistom. Umowy licencyjne…

Przyczynek do krytyki Sci-Huba (i libgena)

Wpis jest sprowokowany intensywną dyskusją jaką wywołał ten mój post na FB: Zaskoczyło mnie to, że uwaga, którą uważałem za dość trywialną konstatację wydała się tak kontrowersyjna. Nie negując zasług „pirackiego open acces” w szerzeniu dostępu do (pewnych) obszarów wiedzy, pozostaję jednakże sceptyczny. Częściowo ów sceptycyzm wynika z tego, że podzielam stanowisko z tego tekstu:…

Nieczywistość

Jestem po obejrzeniu filmu dokumentalnego „ROHWEDDER: JEDNOŚĆ, ZBRODNIA I WOLNOŚĆ” Przedstawia on trzy hipotezy dotyczące tego, kto mógł zabić Detleva Karstena Rohweddera, szefa Treuhandanstalt – urzędu powierniczego odpowiedzialnego za prywatyzację majątku NRD. Morderstwa dokonano 1 kwietnia 1991 roku. Znienawidzony przez wschodnioniemieckich robotników Rohwedder symbolizował kolonizacyjny charakter zjednoczenia Niemiec prowadzonego pod dyktando neoliberałów. Wiele osób miało…